Motoazabu Nikkou / Stained glass Works
元麻布 日交マンション 共有スペース部・藤と木蓮のステンドグラス
元麻布 日交マンション 共有スペース部
藤と木蓮のステンドグラス
   w1325 h2155、 w738 h753、 w580 h1155